SU ved skift af studiested eller genindskrivning

Samme uddannelse læst før på KU eller på et andet universitet – vigtig information
(For English see below)

Hvis du har læst samme uddannelse før enten på KU eller på et andet universitet skal du være opmærksom på, at det antal måneder (kaldet SU-klip) du tidligere har modtaget SU på uddannelsen bliver videreført.

Dette gælder også selvom du ikke får fuld merit.

Det har betydning for to ting:

  • Hvor lang tid du kan forsætte med at modtage SU til uddannelsen
  • Dit SU-studieaktivitetskrav

Hvis du har spørgsmål, så kontakt SU på Københavns universitet.  

SU when changing place of study or re-enrolling


The same programme studied earlier at UCPH or at another university – important information


If you have followed the same programme before either at UCPH or at another university, you should be aware that the number of months (SU monthly grant portions) for which you have previously received SU on the programme will be carried on.

This also applies even if you do not receive full credit.

This is of significance in two areas:

  • How long you can continue to receive SU on the programme
  • Your SU study activity requirement

If you have any questions, please contact SU at the University of Copenhagen.