SU til din kandidatuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

SU > Kandidatuddannelse > Søg SU

Hvordan søger du SU til din kandidatuddannelse?

Når du er blevet optaget på en kandidatuddannelse på Københavns Universitet, kan du søge om SU. Du søger SU i minSU på www.su.dk.

Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at din ansøgning om SU ikke kan behandles, før du er indskrevet på kandidatuddannelsen, og at du skal regne med sagsbehandlingstid på dit studie- og eksamenskontor i forbindelse med ændring af din indskrivning fra bachelor- til kandidatstuderende.

Det er vigtigt at du søger SU – også selv om du starter på kandidatuddannelsen umiddelbart efter afsluttet bacheloruddannelse – da undladelse af at søge om SU sidestilles med fravalg. Du kan ikke søge om SU for måneder, der er gået.

SU mellem bachelor- og kandidatuddannelse

Du kan søge SU til din kandidatuddannelsen, hvis du begynder på den højst 2 måneder efter, at du har afsluttet din bacheloruddannelse.

Hvis du fx afslutter din bacheloruddannelse ved sommereksamen (juni, juli eller august), og begynder på din kandidatuddannelse i september, kan du søge om SU til din kandidatuddannelse fra juli, da du har ret til SU i sommerferien mellem bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen.

Bemærk! Hvis din bacheloruddannelse afsluttes mere end 2 måneder før din kandidatuddannelse starter, er du ikke berettiget til SU, før du starter på kandidatuddannelsen. I det tilfælde kan du tidligst søge en måned, før du starter på uddannelsen.

Ansøgningsfrister

Vær opmærksom på at overholde ansøgningsfristen når du søger om SU. Du finder fristen på www.su.dk.

Betingelser

Du skal opfylde en række betingelser for at kunne få SU til din uddannelse. Du kan læse mere om betingelserne her.

Behandlingstid

Når du søger om SU, skal du regne med 3-4 ugers behandlingstid, da ansøgningen skal behandles af SU på universitetet. Du kan følge din ansøgning online via minSU på www.su.dk.

Svar og meddelelser om SU

Når din ansøgning er færdigbehandlet, sender SU en støttemeddelelse til din e-Boks – din elektroniske postkasse – som du kan logge direkte på med NemID.

Vi anbefaler, at du tjekker dine støttemeddelelser.