SU, Københavns Universitet – Få vejledning om SU – Københavns UniversitetVelkommen til SU på Københavns Universitet

SU på Københavns Universitet vejleder og behandler ansøgninger om SU, Specialpædagogisk Støtte (SPS) og udlandsstipendium for alle studerende på Københavns Universitet.

Vi har her samlet de informationer, som du som ny studerende på Københavns Universitet vil få brug for, når du søger om SU. Andre informationer, som du kan få brug for i løbet af din studietid, finder du på KUnet, som du får adgang til, når du er blevet indskrevet, eller på www.su.dk.

Bemærk! Da SUs sider på KUnet endnu ikke er klar, kan du, som allerede indskrevet, foreløbig finde svar på de fleste af dine spørgsmål under Søg SU og i FAQ'en her på siden.

SU til din bacheloruddannelse

Er du blevet optaget på en bachelor-uddannelse på KU, kan du her læse om:

SU ved studieskift/overflytning

Skifter du studie eller overflytter du til KU, kan du her læse om:

SU til din kandidatuddannelse

Er du blevet optaget på en kandidat-uddannelse på KU, kan du her læse om:

SU når du læser tilvalgsfag

Læser tilvalgsfag på KU, kan du her læse om: